Novosti i obavjesti

Novosti vezane uz naše poslovanje
Poziv korisnicima veza

Poziv svim zainteresiranim potencijalnim korisnicima veza u lukama:
1. Fažana
2. Valbandon
3. Mandrač-tivoli
4. Bunarina
5. Ribarska koliba
6. Kuje
7. Polje
8. Runke
9. Medulin
10. Krnica

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA/ICE

Otvoren je natječaj za izbor i imenovanja direktora/direktorice Buže d.o.o. za mandatno razdoblje od 4 godine.

Uvjeti natječaja:

 • završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij pomorskog ili prometnog smjera.
 • minimalno 3 godine radnog iskustva.
 • iznimne organizacijskie sposobnosti, razvijene komunikacijske vještine i sklonost timskom radu.
 • poznavanje dva strana jezika.
 • poznavanje rada na računalu.

 

Uz prijavu treba priložiti:

 • životopis s podacima dosadašnjeg rada
 • domovnicu
 • diplomu
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektorničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • program rada za četverogodišnje razdoblje
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata/kandidatkinje o posjedovanju traženih znanja i vještina
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mj.)

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti do 20.09.2021. na adresu: Buža d.o.o., Centar 58, Medulin, s naznakom: "prijava na natječaj - NE OTVARATI".

Održana je prva konstituirajuća sjednica NO

U srijedu 08. rujna 2021. god. u 19 h održana je konstituirajuća sjednica nadzornog odbora na kojoj su prisustvovali direktor društva Aleksander Vojak i novoizabrani članovi NO Buže d.o.o.:

 • Mateo Ostojić (predsjednik)
 • Saša Mihaljević
 • Goran Meden
 • Nina Jukopila
 • Simeone Ukotić

 

Dnevni red sjednice:

 1. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za direktora društva
 2. Donošenje odluke o izboru zamjenika predsjednika NO
 3. Donošenje odluke o prihvaćanju poslovnika NO
 4. Izvještaj direktora o stanju društva na dan 01.09.2021.
 5. Pregled ostvarenja financijskog plana za 2021.
 6. Razno

Kontakt info

Buža d.o.o.
Centar 223, 52203 Medulin - HR

Lučki nadzornici +385 (0)91 255 82 62
Ured +385 (0)52 57 60 63
Tajništvo +385 (0)91 255 82 70

Sve informacije o vezovima i uslugama luke putem e-maila buza@buza.hr

Imate dodatnih pitanja?

Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili nejasnoća vezanih uz naše usluge, slobodno nam se obratite!